Lična karta preduzeća


OSNOVNI PODACI PREDUZEĆA AKTON

Naziv preduzeća:

Preduzeće za informatički inženjering
Akton doo Beograd

Sedište:
Bulevar Mihaila Pupina 6/16, 11070 Beograd
Matični broj:
17480537
PIB:
102798697
Broj upisa u registar:
18-03/2003
Osnovni kapital:
5.221.978,75RSD
Transakcioni broj banke/IBAN:  
SWIFT/BIC DEUTDEFF
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN GERMANY
 
SWIFT-BIC KOBBRSBG
Komercijalna Banka AD Beograd
Svetog Save 14
11000 Beograd, Srbija
IBAN RS35205007010054745519
Telefon:
+381 11 435 0001
Spletno mesto (web sajt):
www.akton.rs
Organiziranost družbe:
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Osnivač:
Akton doo Ljubljana, Slovenija
Broj zaposlenih:
15 / (na dan 31.12.2021)
Dun & Bradstreet (D&B):
360304532
Glavna delatnost:
7022 Konsultanske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
Glavni prioriteti za period 2022-2027


1. Održati pouzdanost usluga
Akton obezbeđuje najviši nivo pouzdanosti usluga na tržištu i počastvovan je visokom odanošću klijenata.

2. Usmerenost na klijente
Akton obezbeđuje fleksibilnost u pogledu potreba klijenata, kao i usluge, kreirane po meri svakog klijenta.

3. Konkurentska ponuda
Vladanje kako tradicionalnim, tako i najnovijim telekomunikacionim tehnologijama, sopstvena mreža, sopstvene licence i lokalno prisustvo obezbeđuju mogućnost formiranja ponuda sa najboljim odnosom između cene i kvaliteta.

4.Sve na jednom mestu
Odličnim poznavanjem lokalnih prilika, sopstvenom mrežom i sopstvenim licencama na jednom mestu ispunjavamo zahteve klijenata u pogledu različitih usluga na svim lokacijama regiona.

5.Povećati sinergije između zavisnih preduzeća
Definisati i razviti opšte poslovne procese i uspostaviti standardizovane kanale komunikacije za sva preduzeća u okviru Grupe Akton.

6.Povećati sposobnost izvođenja
Razviti prodajna i tehnička znanja na najviši nivo i uspostaviti proces prenosa znanja u celom regionu.

7.Obezbediti finansijsku stabilnostDostići postavljene ciljeve u pogledu rasta prihoda u svim državama, uz održavanje troškova u okviru budžeta.
Naša vizija


Postati odabrani partner za telekomunikacione usluge!


Naša misija


Povezujemo region sa svetom.

Naše vrednosti


Poverenje i integritet. Bez obzira na sve, uvek postupamo u skladu sa našim osnovnim načelima i principima etičnosti.
 
Fokusirani na kvalitet.
Isporučujemo visok kvalitet; standarde kvaliteta podižemo sve više.
 
Orijentisani na rezultate.
Stremimo ostvarivanju pozitivnih konkretnih rezultata, pri čemu uvek tražimo načine za poboljšavanje dugoročnih rezultata.
 
Istrajnost.
Neprestano smo u pogonu i bez obzira na to smo sposobni da istisnemo iz sebe i dodatnu energiju za ostvarivanje najvećih ciljeva.
 
Poštovanje.
Poznajemo svoje vrednosti i poštujemo vrednosti drugih.
 
Stvaralaštvo.
Nema ograničenja. Da nađemo bolja i efikasnija rešenja, uvek razmišljamo izvan zadatih parametara.
Društvena odgovornost


AKTON dosledno poštuje osnovne principe društvene odgovornosti. Društvenu odgovornost u Akton grupi vidimo kao obavezu saradnje sa okruženjem, u kome delujemo. Trudimo se da poslujemo na način, u kome svi učesnici mogu da osete naš duh i naše visoke društvene standarde.

 

Briga za zaposlene
Radimo u visoko tehnološkoj branši, gde je moguće napredovati samo sa visoko motivisanim i posvećenim ljudima, koji svojim znanjem i iskustvom svakog dana pobeđuju u svojoj oblasti. Za Akton je važan svaki zaposleni, zato zajedno gradimo kulturu međusobnog poverenja, poštovanja, efikasne saradnje i timskog rada. Redovno učimo i vodimo računa da budemo odgovorni i efikasni u odnosu na rad i okruženje. Akton svojim zaposlenima omogućava razna stručna obrazovanja, učešće na međunarodnim forumima i konferencijama i posledično lični rast i napredovanje svakog pojedinca.

Ukoliko vreme dozvoljava, svake godine organizujemo piknik za sve zaposlene i njihove porodice, jer su i one deo našeg preduzeća, a mi deo njih. I deca naših zaposlenih su krajem svake godine, u vreme božićnih praznika, nagrađena za svoje razumevanje za odsustvovanje roditelja, jer ih posećuje Božić Bata i svakom od njih donese i poklon.


Poslovni partneri
Akton je svestan da su zadovoljni poslovni partneri ključni faktor u današnjem konkurentskom okruženju. Zato je naša vodilja: Obezbeđivanje usluga sa dodatom vrednošću koje su prilagođene potrebama određenog klijenta.

Pre izvesnog vremena smo utvrdili da je ključni uslov za uspešnu poslovnu saradnju obavezanost na dugoročnu obostranu korist oba partnera. Zato svojim partnerima ne prodajemo uslugu, već zajedno kreiramo novu dodatu vrednost za njih, pomoću čega zajedno postajemo pobednici na međunarodnom tržištu. Zajedno sa svakim poslovnim partnerom pokušavamo da nađemo rešenje sa pobedničkim odnosom između kvaliteta i cene usluge. Kvalitet usluga i proizvoda sistematski pratimo i na osnovu rezultata ih i nadograđujemo.


Životna sredina
Naš rad i poslovanje usmereni su ne samo u obezbeđivanje kvalitetnih, već i ekoloških rešenja koja su korisna i za društvo. Svi zaposleni u svim odeljenjima recikliraju otpad i u svom radu koriste ambalažu za višekratnu upotrebu.

Sve procese u preduzeću smo organizovali tako da u najmanjoj mogućoj meri u poslovanju koristimo papir i štampače. Sva interna komunikacija i deo arhiviranih dokumenata u okviru Akton Grupe su na elektronskim platformama koje ne zahtevaju seču drveća. Isti pristup koristimo i sa partnerima koji omogućavaju saradnju te vrste.


Čovek čoveku
U Aktonu smo svesni da u Sloveniji, ali i u drugim državama regije, statistički svakih 5 minuta nekom treba krv! Podržavamo osnovnu ideju da je "svaki davalac krvi junak", podržavamo sve koji se odluče za taj plemeniti postupak.

Izuzetno smo ponosni na sve zaposlene koji su dobrovoljni davaoci krvi. U tu svrhu u Aktonu organizujemo "Akton dan", na koji se u što većem broju odazivamo na tu najmasovniju akciju solidarnosti.


Sponzorstvo
Donatorska i sponzorska sredstva namenjujemo tokom cele godine različitim interesnim grupama u humanitarnoj oblasti u zavisnosti od naših mogućnosti.

Usmereni smo pre svega u dugoročne projekte, gde možemo da postignemo i najbolje rezultate i da pomognemo većem broju onih kojima je pomoć potrebna. U Aktonu veoma cenimo i podržavamo rad i napore svih koji pomažu pre svega deci.