Managed servisi i sistem integracija

MANAGED SERVISI

Akton je provajder telekomunikacionih usluga, koji je tokom niza godina u svoj servisni portfolio dodao i managed servise. Na ovaj način obezbeđujemo našim korisnicima da se fokusiraju na svoje poslovanje, a mi brinemo o njihovim servisima i opremi.

U odnosu na tradicionalni model poslovanja, prelazak na managed model podrazumeva smanjenje investicionog ulaganja i operativnih troškova korisnika, povećava fleksibilnost u upravljanju poslovanjem, a sa druge strane poboljšava kvalitet IT servisa i usluga.

Na ovaj način, korisnicima se pored implementacije sistema i tehničke podrške, pruža i usluga operativnog upravljanja uslugom, odnosno rešenjem. Prepoznajući potrebe korisnika, AKTON pruža različita rešenja u kombinaciji različitih mrežnih tehnologija: sistem administraciju, monitoring, sajber bezbednost i back-up podataka.

Akton rešenja pružaju mogućnost malim firmama da obezbede celokupnu infrastrukturu, uz kompletnu uslugu administracije i održavanja, po principu outsourcing-a.

Uspešan sistem IT zaštite mora biti proaktivan i višeslojan, mora se stalno proveravati i nadograđivati, a njegovo unapređivanje je proces koji je kontinualan.  Definisanje sigurnosne politike, endpoint zaštite, perimetarske zaštite, politike pristupa resursima, politike autentifikacije, stalni monitoring, edukacija korisnika, povremena procena rizika, definisanje back-up politike - sve ove aktivnosti možete poveriti nama i fokusirati se na svoj biznis.

SISTEM INTEGRACIJA

Kompanija Akton je u potpunosti osposobljena za projektovanje, planiranje i postavljanje IT infrastrukture. Profesionalni tim inžinjera i tehničara za sve korisnike obezbeđuje projektovanje i postavljanje LAN/MAN/WAN mreže, lokalne WiFi mreže, Point-to-Point radio linkova i veza, kao i održavanje istih. 

Mi isporučujemo rešenja prilagođena potrebama svakog našeg korisnika, od dizajniranja mreže, preko nabavke, implementacije, do monitoringa i održavanja. Fleksibilni smo i pouzdani i pomažemo našim klijentima da unaprede svoje poslovne mreže i lako prođu kroz proces usvajanja novih digitalnih tehnologija.

USLUGE SAJBER BEZBEDNOSTI

Na polju bezbednosti naš cilj je da obezbedimo servise za rešavanje različitih pretnji i za zaštitu malih i srednjih preduzeća od najnovijih sajber opasnosnti (malver, spam, phishing...). Naš portfolio obuhvata DDOS zaštitu, zaštitu mreže instalcijom firewall uređaja, instalaciju rešenja za end point protection (anti-spam, anti-virus, anti-phishing), kao i zaštitu web aplikacija. U tom smislu smo partneri sa velikim brojem vednora i to Fortinet, Palo alto, Trend micro, Symantec, Bitdefender,  Cisco, Acronis I dr. Pomažemo da se integrišu različiti slojevi zaštite - zaštita mreže, krajnjih tačaka, zaštita aplikacija. Pored toga, uz pomoć naših partnera, koji imaju timove  analitičara, security inženjera, forenzičara, penetracionih testera i eksperata za upravljanje bezbednošću, možemo da za korisnike uradimo proveru njihovog sistema i  obučenosti/svesnosti ljudi i na osnovu toga predložimo korake za poboljšanje bezbednosti  i po potrebi uvođenje 24/7 monitoringa.

 

Takođe, sve veći broj organizacija zavisi od digitalnih podataka, tako da bi pravljenje rezervnih kopija i oporavak podataka trebalo da budu glavni prioritet. Cilj je, da se u slučaju problema, minimiziraju zastoji u radu i gubitak podataka i osigurao kontinuitet poslovanja. Metode za pravljenje rezervnih kopija i oporavak razlikuju se u zavisnosti od potreba svakog korisnika, tako da Akton može ponuditi on-prem (lokalni) back-up ili back-up  na udaljenoj  lokaciji ili cloud-u.