INTERNET

Stalni simetrični pristup internetu 
Simetrični pristup internetu je usluga koju kompanija Akton pruža na teritoriji Srbije. Specifičnost ove usluge je u izuzetno dobrom kvalitetu koja je dokumentovana jedinstvenim Service Level Agreement-om (SLA) koji ima tri parametra: Availability, Packet Loss i Delay. Garancija kvaliteta ova tri parametra, kao i veoma brz Respond Time izdvaja nas od ostalih pružalaca ove usluge.
 
ADSL i VDSL usluge
Ove usluge bazirane su na stalnom pristupu internetu po već postojećoj telefonskoj liniji (parici), a bez njenog zauzeća ili promene telefonskog broja. Sa ADSL/VDSL-om Vaš računar je stalno povezan na internet, a telefonska linija je slobodna za primanje i upućivanje poziva ili slanje faksa. Pristup internetu preko ADSL/VDSL-a ne utiče na Vaš telefonski račun, i odvojeno se naplaćuju. Oba servisa funkcionišu potpuno nezavisno jedan od drugog iako su realizovani preko iste parice (par žica).

IPLC – MEĐUNARODNI VODOVI
Akton nudi sigurnu i brzu IPLC međunarodnu vezu od tačke do tačke. Mreža i fleksibilnost nam omogućavaju da podržimo sve brzine pristupa  mreži. Servis obezbeđuje nekoliko važnih prednosti za one kojima je potreban pouzdan i isplativ međunarodni kapacitet.

Glavne karakteristike IPLC usluge su:

 • Sigurna i redundantna backbone mreža
 • 4 međunarodna PoP (points of presence) i 8 regionalnih PoP (points of presence)
 • 24/7 availability stručnog i iskusnog monitoring tima sa  brzom profesionalnom podrškom
 • velika mreža lokalnih partnera u regionu i širom sveta
 • partnerstvo sa velikim brojem najvećih svetskih provajdera
KOLOKACIJA i SERVER HOUSING USLUGA

Kolokacija
Akton nudi kolokaciju preko svojih "carrier neutral" DATA Centara koji su integrisani u Akton backbone optičku mrežu i mreže drugih operatora.
Ovo omogućava korisnicima veze do svake krajnje tačke a da pri tom ni na koji način ne ograničava usluge operatora koji su prisutni u DATA Centrima.

Korisnici mogu da biraju između zakupa prostora u telekomunikacionom ormanu i zakupa prostora za postavljanje jednog ili više sopstvenih telekomunikacionih ormana.
Aktonov visoko obrazovan i iskusan tehnički tim pruža svojim korisnicima 24/7 »prvi nivo podrške« (first level support).

Server Housing usluga
Osnovne karakteristike usluge:

 • Klimatizovan prostor sa redudantnom klimatizacijom
 • Agregatsko napajanje
 • UPS prednaponska zaštita
 • Protivpožarna zaštita
 • Detaljna statistika potrošnje saobraćaja ka internetu
 • Tehnička podrška sa respond time-om od 15 minuta tokom radnog vremena
 • Disaster recovery plan u dogovoru sa korisnikom
 • Mogućnost dodele javnih IP adresa


OSTALI SERVISI

TELEFONIJA
Kompanija Akton omogućila je svojim korisnicima javnu govornu telefonsku uslugu namenjenu prvenstveno korisnicima telekomunikacione mreže kompanije Akton na teritoriji Beograda. Ovom uslugom kompanija Akton se obavezuje da će korisnicima pružiti  uslugu prenosa govora u nacionalnom i međunarodnom telefonskom saobraćaju.  Ova usluga realizuje se u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama i Pravilnikom o uslovima za pružanje usluga prenosa govora Republike Srbije.


VIRTUELNI PRIVATNI SERVERI
VPS Hosting usluga je usluga koja omogućava korisnicima da brzo i uz male investicije obezbede ili uvećaju kapacitet IT infrastrukture .Usluga predstavlja jednostavan model da sve kapitalne investicije kao i troškove održavanja koje bi ste imali ulaganjem u sopstveni sistem, prebacite na operativne troškove. 

Akton Vam omogućava da  VPS Hosting uslugu  plaćate prema obimu korišćenja i da je koristite onoliko koliko Vam je zaista i potrebna. Takođe, u svakom trenutku možete povećati ili dodati novu konfiguraciju virtuelnih servera, čime se obezbeđuje neverovatna skalabilnost i elastičnost.


WEB HOSTING
Web Hosting usluga omogućava iznajmljivanje prostora na disku za smeštaj web stranica na serveru.
Naša Web Hosting ponuda obuhvata 3 Web Hosting paketa, prema vašim potrebama. 


REGISTRACIJA DOMENA
Preduzeće Akton d.o.o. Beograd je u Januaru 2008. godine potpisalo Ugovor sa Registrom Nacionalnog Internet Domena republike Srbije (RNIDS) pri cemu je i zvanično postalo ovlašćeni registar .rs domena.

Neograničen broj novog .rs domena mogu registrovati pravna, ali i fizička lica. Pored državljana Srbije, .rs domene mogu registrovati i strani državljani uz uslov da je njihov administrativni kontakt državljanin Srbije ili pravno lice sa sedištem u Srbiji.