Usluge za operatore


Naša najsavremenija mreža MPLS i ETH sa svojim jedinstvenim prekograničnim geografskim prisustvom omogućava vam da se povežete do bilo kog svog klijenta na teritoriji naše mreže. Države, kao što  su Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Severna Makedonija, Crna Gora i Albanija, sada su međusobno bliže nego ikada ranije.
GOVORNE USLUGE
Mi smo međunarodni operater sa direktnim vezama sa svim najvećim Tier1 operaterima, mobilnim operaterima, operaterima fiksne telefonije, važnim alternativnim operaterima i drugima. Našim klijentima obezbeđujemo visoko kvalitetne usluge na našim direktnim vezama u regionu, kao i visoko kvalitetne usluge tranzita preko naših partnera za sve svetske destinacije.

U regionu smo vlasnici mreže i licenci za terminaciju u fiksne i mobilne mreže u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori.

 

Konkurentne cene i visok kvalitet
Veliki obim međunarodnog telefonskog saobraćaja ka svetskim destinacijama, za koji tranzitiramo preko 650 miliona minuta godišnje, potvrđuje našu konkurentnost i usmerenost u obezbeđivanje visokog kvaliteta.

 

Kvalitet i vrhunska podrška
Vrhunske govorne usluge su najbolje rešenje za vaš međunarodni govorni saobraćaj. Pomoću sopstvene mreže nudimo vam najbolje rešenje za vaš međunarodni govorni saobraćaj u regionu i vrhunske govorne usluge za sve destinacije po celom svetu, gde sarađujemo direktno sa vlasnicima mreža i Tier 1 operatorima. Kvalitet garantuje izuzetno pouzdana visoko redundantna savremena mreža, koja podržava sve starije, ali i najnovije protokole prenosa (TDM/SS7 i VoIP arhitektura). Savremena tehnologija, podržana najnovijim programskim rešenjima, omogućava da Služba za podršku klijentima u realnom vremenu vrši nadzor nad svim parametrima kvaliteta (ASR, ACD, MOS i FAS identifikacija) i da u saradnji sa našom tehničkom ekipom brzo i efikasno reši probleme.

Služba  za podršku klijentima vam je na raspolaganju na engleskom i lokalnom jeziku.

 

Visoka fleksibilnost i dobri odnosi
Od osnivanja 1991. godine skupili smo mnogo iskustva pomoću kog partnerima pomažemo u povezivanju sa teško dostupnim destinacijama. Naša odlika je obezbeđivanje usluga po meri klijenata i visoka fleksibilnost prilikom zaključivanja bilateralnih dogovora, koji mogu da obuhvataju govorne, SMS i DATA usluge.

Zbog velike profesionalnosti i dugogodišnjih odličnih odnosa za mnoge međunarodne klijente smo najomiljeniji partner u regionu.

 

Tačke prisustva
Naše tačke prisustva su: Frankfurt, Beč, Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Beograd, Skoplje i Podgorica.
SMS PORUKE

Pošalji i primi SMS poruku na/sa mobilnog uređaja preko telekomunikacione mreže po celom svetu preko platforme, koja je povezana sa više od 150 drugih operatora po svetu.  

SMS
PORUKE

KLIKNI DA POGLEDAŠ

Akton je međunarodni operator sa lokalnim i međunarodnim vezama. Za usluge kratkih poruka (OTP, OTC i notification...) koristimo naprednu infrastrukturu i nudimo uslugu A2P SMS poruka (Application-to-Person) preko direktnih veza u regionu i preko visoko kvalitetnih 1 hop veza sa svim destinacijama sveta. Sa malim kašnjenjem i visokim procentom dostave kratkih poruka naše SMS poruke su najadekvatnije za pouzdan način obaveštavanja korisnika po celom svetu.

Kod nas prednost imaju dve vrste veza sa našim SMS-gateway-em. To su standardna SMPP veza i veza preko API interfejsa preko http/https, koje su testirane, lake za korišćenje od strane korisnike i jednostavne povezivanje. Moderna oprema i najnovija tehnologija u oblasti SMS-a podržavaju sve najnovije zahteve za uspešno dostavljanje SMS poruka (Podržani nazivi pošiljaoca su: Alpha-numberic SID, long number i short number). Pomoću najnovije opreme u NOC-u u realnom vremenu pratimo sve parametre kvaliteta i brzo i efikasno rešavamo eventualne izazove.

Akton vam nudi različite vrste SMS proizvoda, kao što su Premium SMS, High Quality SMS,Wholesale SMS, SS7 SMS produkt.
DATA USLUGE

Akton obezbeđuje međunarodne privatne zakupljene vodove (MPLS i ETH), kao i ostale usluge između svih naših tačaka prisustva ili neposredno do bilo kog vašeg klijenta u regionu. Akton raspolaže sopstvenom Metro optičkom mrežom u Ljubljani,  Zagrebu,  Sarajevu, Beogradu, Skoplju i Podgorici. Kad već govorimo o regionu, bez problema možemo reći da razgovarate sa pravim partnerom.

Proverite naše prednosti:

 • Jedna tačka kontakta za celokupni region – One-stop Shop (sve usluge na jednom mestu)
 • Stalna posvećenost garantovanju visokog kvaliteta usluga (striktan SLA – ugovor o nivou kvaliteta usluga)
 • Potpuno bezbedna sopstvena backbone mreža
 • Sopstvena optička metro mreža u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Skoplju, Sarajevu, Podgorici
 • Potpuno redundantna sopstvena infrastruktura
 • Neprocenjive godine iskustva svih zaposlenih sa regionom 
 • 500+ aktivnih veza do poslovnih klijenata u regionu
 • Proaktivni nadzor funkcionisanja usluga 24x7
 • 24/7 podrška on site i managed services dodaju vrednost vašim klijentima i preduzeću (raspoloživost visoko osposobljene i iskusne ekipe za praćenje mreže)
 • Upravljanje opremom kod klijenta (managed CPE)
 • Brze i profesionalne reakcije (Kratko vreme odziva)
 • Direktna saradnja sa lokalnim operatorima

 

MPLS
Akton je u leto 2008. godine uveo međunarodnu uslugu MPLS u sopstvenoj mreži za područje celokupnog regiona. Prve komercijalne korisnike smo počeli da priključujemo u jesen iste godine.

Nova tehnologija je omogućila Aktonu poboljšanje backbone mreže i time povećanu bezbednost, brže usmeravanje i bolje iskorišćenje raspoloživih kapaciteta. Akton nudi L3  MPLS veze, što klijentima omogućava Intranet/Internet ili Common Service VPN-ove. Akton backbone mreža tako podržava veze  CsC  (Carrier  supporting Carrier) i obezbeđuje QoS (Quality of Service).

Naši klijenti mogu da raspoređuju veličinu kapaciteta između aplikacija i protokola, kao što su VoIP, video konferencije, SAP, SIP, Citrix, X-Windows,  PC-Anywhere,  Netshow, Netbios, NFS, HTTP, pristup internetu, elektronska pošta i mnogo više od toga.

 

ETHERNET
Akton nudi bezbedne i brze ETHERNET veze od tačke do tačke ili više tačaka. Mrežna   prilagodljivost nam omogućava podršku za sve brzine pristupa, od 1 Mbps do 10 G. Usluga može    biti uspostavljena na PURE ETHERNET L2 ili ETH over MPLS platformi ili  ETHoverMPLS platformi. Usluga omogućava više bitnih prednosti za sve, kojima su potrebni pouzdani i cenovno efikasni međunarodni kapaciteti.

 

IP Transit
Akton preko svoje mreže objedinjuje direktne veze prema Tier1 internet provajderima i do najvažnijih evropskih IX-ova. Time omogućava svojim korisnicima i partnerima visoko kvalitetan Internet IP Tranzit u svim svojim kolokacijama i u ostalim tačkama prisustva u regionu.

 

DIA (Dedicated Internet Access) and Broadband
Akton nudi simetričan pristup internetu (DIA) partnerima, kojima je potrebna usluga mogućnosti povezivanja na visokom nivou za svoje ključne poslovne komunikacije, aplikacije i mreže. Prilagodljivost mreže omogućava podršku za sve garantovane brzine pristupa, od 1/1 Mbps do 10/10 Gbps sa usmeravanjem saobraćaja sa niskim kašnjenjem uz obezbeđivanje sveobuhvatnog ugovora o nivou kvaliteta usluge (SLA). Naši klijenti dobijaju vrhunsku mogućnost povezivanja na internet preko našeg AS broja (25467).

Akton nudi DDoS zaštitu u IP mreži. Akton DIA DDoS PROTECT je visoko kvalitetna robusna usluga DDoS, koja štiti naše korisnike i partnere od svih oblika DDoS napada, a ne samo od volumetrijskih napada.


DF (Dark Fiber)
Akton ima razgranatu sopstvenu metro mrežu u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Skoplju, Sarajevu i Podgorici. Akton može da ponudi iznajmljivanje optičkih vlakana po standardu ITU-T G.652 u svim gradovima. Topologija mreže jeurađena u odnosu na potrebe korisnika.

 

Upravljanje opremom kod korisnika (Managed CPE)
U sklopu ove usluge Akton instalira, konfiguriše, upravlja, kontroliše i obezbeđuje usluge tehničke podrške kako na daljinu tako i onsite za opremu kod krajnjeg korisnika (CPE).

S obzirom na specifične zahteve naručioca Akton predlaže klijentu odgovarajući ruter. 
USLUGE KOLOKACIJE I SERVER HOUSING

Akton nudi zakup kolokacionog prostora u svojim »carrier neutral« DATA Centrima, koji su redundantno integrisani u backbone optičku mrežu Aktona, kao i u mrežama ostalih operatora. U svojim DATA Centrima u celom regionu nudi mogućnost povezivanja sa svim prisutnim operatorima. Time svojim korisnicima omogućava povezivanje do baš svake krajnje tačke, a da pri tom ni na koji način ne ograničava usluge operatora koji su prisutni u DATA Centrima.
 
Partneri i korisnici mogu da biraju između zakupa prostora u telekomunikacionom ormanu i zakupa prostora za postavljanje jednog ili više sopstvenih telekomunikacionih ormana.
 
Aktonov visoko obrazovan i iskusan tehnički tim pruža svojim korisnicima 24/7 »prvi nivo podrške« (first level support).
 
Strateško locirani DATA Centri grupe Akton po regionu nude najsavremenije kolokacione mogućnosti za instalaciju opreme. Dizajnirani i izgrađeni po najvišim standardima, postali su vodeći odabrani DATA Centri u regionu. Istovremeno su postali jednako omiljeni među operatorima i preduzećima, kojima su potrebni najviši standardi za čuvanje svojih podataka. Svi data centri su opremljeni neprekidnim UPS  napajanjem, rezervnim sistemima i N+1 (ili većom) redundansom i proverenim sistemom za rashlađivanje. Svi zaposleni u Akton DATA centrima poseduju operativno stručno znanje. Obezbeđujemo usklađenost sa svim standardima i fizičku bezbednost za zaštitu vaše opreme i podataka. DATA centri su koncipirani tako da zadovoljavaju najviši stepen tehničkih i operativnih zahteva naših korisnika i partnera.U našim DATA Centrima korisnicima nudimo:

 • Tehničku podršku 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji
 • Uslugu 24x7 Remote Hands & Eyes
 • 24/7 pristup opremi
 • Polaganje kablova (obeležavanje, razvlačenje kabla, postavljanje panela)
 • Zamena rezervnih delova na opremi ili instalacija dodatne opreme
 • Pakovanje i slanje
 • Osnovno upravljanje opremom (resetovanje, praćenje stanja)
 • Privatni parking i pomoćni prostor za utovar/istovar
 • Fotografisanje opreme i prevoz opreme
 • Direktan KAM kontakt