Izkaznica podjetja


OSNOVNI PODATKI DRUŽBE AKTON D.O.O.

Naziv podjetja: Akton Telekomunikacijski inženiring d.o.o.
Sedež: Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5372798
Davčna številka: 62419919
Identifikacijska številka za DDV: SI62419919
Številka vpisa v sodni register: 1/06892/00, Okrožno sodišče v Ljubljani
Datum vpisa v sodni register: 24.4.1990
Osnovni kapital družbe: 4.915.685,55 EUR
Številka transakcijskega računa:

Banka Sparkasse d.d,
Cesta v Kleče 15
1000 Ljubljana
IBAN SI56 3400 0101 7717 380
SWIFT: KSPKSI22XXX


Nova Ljubljanska banka d.d.
Trg republike 2
1000 Ljubljana
SWIFT: LJBASI2X
IBAN: SI56 0208 5001 3245 424


Addiko Bank d.d.
Dunajska c.117
1000 Ljubljana
IBAN: SI56 33000 0008522023
SWIFT/BIC: HAABSI22

Telefon: +386 1 2362 900
Spletno mesto: www.akton.net
Organiziranost družbe: Družba z omejeno odgovornostjo
Ustanovitelji: Atel Europe B.V., Jan van Goyenkade 8, 1075HP Amsterdam, Nizozemska
Število zaposlenih: 26 (na dan 31.12.2021)
Dun & Bradstreet (D&B): 552800161
Glavna registrirana dejavnost: 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
Glavne prioritete za obdobje 2022-2027


1. Obdržati zanesljivost storitev
Akton zagotavlja najvišji nivo zanesljivosti storitev na trgu in uživa visoko zvestobo strank.


2.
Usmerjenost k strankam
Akton zagotovlja fleksibilnost pri potrebah strank in storitve oblikovane po meri posameznih strank.


3. Konkurenčna ponudba
Obvladovanje tako tradicionalnih kot tudi najnovejših telekomunikacijskih tehnologij, lastno omreže, lastne licence in lokalna prisotnost zagotavljajo možnost oblikovanja ponudb z najboljšim razmerjem med ceno in kvaliteto.


4. Vse na enem mestu
Z odličnim poznavanjem lokalnih razmer, lastnim omrežjem in lastnimi licencami na enem mestu izpolnjujejo zahteve strank po različnih storitvah na vseh lokacijah regije.


5. Povečati sinergije med hčerinskimi podjetji
Določiti in razviti splošne poslovne procese in vzpostaviti standardizirane komunikacijske kanale za vsa podjetja znotraj Skupine Akton.


6. Povečati zmožnost izvedbe
Razviti prodajna in tehnična znanja na najvišji nivo in vzpostaviti proces prenosa znanj preko celotne regije.


7. Zagotoviti finančno stabilnost
Doseči zadane cilje rasti prihodkov v vseh državah ob ohranjevanju stroškov znotraj proračuna.
Naša vizija


Postati izbrani partner za telekomunikacijske storitve!


Naše poslanstvo


Povezujemo jadransko regijo s svetom!


Naše vrednote


Zaupanje in integriteta. Ne glede na vse, vedno ravnamo v skladu z našimi osnovnimi načeli in principi etičnosti.

Zaveza kvaliteti.
Dobavljamo visoko kvaliteto; standarde kvalitete dvigujemo vedno višje.

Usmerjeni k rezultatom.
Stremimo k doseganju pozitivnih, konkretnih rezultatov, pri čemer vedno iščemo načine za izboljševanje dolgoročnih rezultatov.

Vztrajnost.
Smo nenehno v pogonu in smo kljub temu sposobni iztisniti iz sebe še dodatno energijo za dosegov največjih ciljev.

Spoštovanje.
Poznamo svoje vrednote in spoštujemo vrednote drugih.

Ustvarjalnost.
Ni omejitev. Da najdemo boljše in učinkovitejše rešitve, vedno razmišljamo izven danih parametrov.

Družbena odgovornost


AKTON dosledno spoštuje temeljna načela družbene odgovornosti. Družbeno odgovornost v Akton skupini vidimo kot zavezo pri sodelovanju z okoljem v katerem delujemo. Trudimo se poslovati na način v katerem vsi deležniki začutijo naš duh in naše visoke družbene standarde.


Skrb za zaposlene
Delujemo v visoko tehnološki panogi, kjer je mogoče napredovati le z visoko motiviranimi in predanimi ljudmi, ki s svojim znanjem in izkušnjami vsak dan zmagujejo na svojem področju. Za Akton je pomemben vsak zaposleni, zato skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, učinkovitega sodelovanja in timskega dela. Tekoče se učimo in skrbimo da smo odgovorni in učinkoviti do dela in do okolja. Akton svojim zaposlenim omogoča razna strokovna izobraževanja, sodelovanja na mednarodnih forumih in konferencah ter posledično osebnostno rast in napredovanje vsakega posameznika.

Če dopušča čas, vsako leto organiziramo piknik za vse zaposlene in njihove družine, saj so tudi oni del našega podjetja in mi del njih. Tudi otroci naših zaposlenih so vsak konec leta, v času božičnih praznikov, nagrajeni za svoje razumevanje do odsotnosti staršev, saj jih obišče Božiček in vsakega od njih tudi obdari.

Poslovni partnerji
Akton se zaveda, da so zadovoljni poslovni partnerji ključni dejavnik v današnjem konkurenčnem okolju. Zato je naše vodilo: Zagotavljanje storitev z dodano vrednostjo prilagojenih potrebam posameznih strank.

Že pred časom smo ugotovili, da je ključni pogoj za uspešno poslovno sodelovanje zavezanost k dolgoročni obojestranski koristi obeh partnerjev. Zato svojim partnerjem ne prodajamo storitev nampak ustvarjamo novo dodano vrednost za njih, s katero skupaj postanemo zmagovalec na mednarodnem trgu. Skupaj z vsakim poslovnim partnerjem poskušamo najti rešitev z zmagovitim razmerjem med kvaliteto in ceno storitve. Kakovost storitev in izdelkov sistematično spremljamo ter jih na osnovi izsledkov tudi nadgrajujemo.

Okolje
Naše delovanje in poslovanje je usmerjeno ne le v zagotavljanje kakovostnih temveč tudi okolju in družbi prijaznih rešitev. Vsi zaposleni v vseh oddelkih reciklirajo odpadke in pri svojem delovanju uporabljajo embalažo za večkratno uporabo. Vse procese v podjetju smo organizirali tako, da v najmanjši možni meri pri poslovanju uporabljamo papir in tiskalnike. Vsa interna komunikacija in del arhiviranih dokumentov znotraj Akton Skupine temeljijo na elektronskih, drevesom prijaznih, platformah. Enak pristop uporabljamo tudi s partnerji, ki omogočajo tovrstno sodelovanje.

Soljudje
V Aktonu se zavedamo, da v Sloveniji statistično vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri! Podpiramo temeljno idejo , da je “Vsak krvodajalec je junak”, podpiramo vse, ki se odločijo za to plemenito dejanje.

Izredno smo ponosni na vse zaposlene, ki so prostovoljni krvodajalci. V ta namen v Aktonu organiziramo »Akton dan«, ko se v kar največjem številu skupaj odločimo za to najmnožičnejšo solidarnostno akcijo.

Sponzorstvo
Donatorska in sponzorska sredstva namenjamo skozi vse leto različnim interesnim skupinam na humanitarnem področju v odvisnosti od naših zmožnosti.

Usmerjeno smo predvsem v dolgoročne projekte, kjer lahko dosežemo tudi najboljše rezultate in pomagamo večjemu številu pomoči potrebnih. V Aktonu zelo cenimo in podpiramo delo in napore vseh, ki pomagajo predvsem otrokom.