Актон во медиумите


Вработување во Актон


Доколку сте:

  • самостојни,,
  • кретивни,
  • имате добри комуникациски способности,
  • ги реализирате своите цели,
  • и Ве интересира работа во меѓународна телекомуникациска компанија,

испратете ни го Вашето ценето CV на следната електронска пошта: info@akton.com.mk


Моментално отворени работни места

Студентска пракса со можност за редовно вработување